ВСУ „Черноризец храбър“ проект на парк

ВСУ „Черноризец Храбър“ проект на парк

Университетските паркове са незаменима част от архитектурната композиция на всеки университет. Като цели при проектирането на парка заложихме:

  • богата на усещане паркова среда;
  • социална насоченост- места за социални контакти
  • запазване на съществуващата растителност
  • вторично използване на старата настилка
  • създаване на място за концерти и различни мероприятия- сцена на открито
  • кафене
  • форум- скамайка- място за отдих 

 

Автори на проекта: арх. Христо Чернаев, арх. Саня Ковачева, консултант проф. д-р арх. Т. Булев

Услуга: проект ландшафтна архитектура

Местоположение: Варна, България

Клиент: ВСУ „Черноризец Храбър“

Година на завършване: 2015-16

Площ: 5 600 кв.м